• zaterdag 4 november 2023
  • | 10:00 – 16:00 uur
  • Parkstad Limburg Stadion
  • |Gratis entree
13 juli 2018

Adelante is een organisatie die al bijna 50 jaar ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals en medewerkers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen.
Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en spraakproblemen, speciaal onderwijs, medische kinderzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zicht niet op de beperking maar op de mogelijkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf!

We nemen de vraag van de cliënten en hun naasten als uitgangspunt. Voor en samen met de cliënt zetten we alle benodigde expertise in voor het meest optimale en gewenste resultaat. Daarbij krijgen alle facetten van het leven aandacht: gezondheid, zelfredzaamheid, relaties, onderwijs, vrije tijdsbesteding en arbeid. Tijdens de behandeling geven we de cliënt de mogelijkheid de regie te houden en stellen we deze in overleg bij als dat nodig is. Adelante werkt daarbij nauw samen met ketenpartners in de regio.

Medisch specialistische revalidatie
Revalidatie is een breed begrip. De term wordt bijvoorbeeld ook toegepast als een fysiotherapeut in de eerste lijn iemand begeleidt na een beenbreuk of operatie. Echter voor begeleiding na complexe aandoeningen is doorverwijzing naar een revalidatiecentrum zoals Adelante gewenst. Bij ons werkt de cliënt in een interdisciplinair team onder leiding van een revalidatiearts aan herstel. De therapeuten werken heel nauw met elkaar samen, waardoor ze telkens perfect inspelen op de vorderingen die iemand maakt.
Door ervaring, kennis, onderzoek en innovatie biedt Adelante de best mogelijke zorg!
www.adelante-zorggroep.nl

Partners

Hoofdpartner

Presenting partners

Partners

Service partners