• zaterdag 2 november 2024
  • | 10:00 – 16:00 uur
  • Parkstad Limburg Stadion
  • |Gratis entree
2 juli 2019

Ook dit jaar verbindt MiCare zich als partner aan de Parkstad Gezondheidsbeurs 2019. MiCare is het behandelcentrum voor revalidatie en GGZ-behandelingen in Heerlen. Als één van de weinige behandelcentra in Nederland hanteert MiCare geen wachtlijsten. Mensen met chronische beperkingen of psychische klachten kunnen direct terecht zonder langdurig op een wachtlijst te hoeven staan.

Bij MiCare kunt u terecht voor chronische pijnklachten, zoals rugklachten, fibromyalgie en reuma, alsook voor hartaandoeningen, CVA’s (beroerte), een niet aangeboren hersenletsel, hand- en polsklachten en sindskort ook voor psychische klachten.

De behandeling van chronische pijn
Chronische pijn wordt beschouwd als een onzichtbare en onbegrepen aandoening die de kwaliteit van leven zwaar kan beïnvloeden. De pijn kan de dagelijkse activiteiten, zoals werk, hobby, sport alsook sociale contacten en zelfredzaamheid sterk belemmeren. Uit angst voor pijn gaan mensen met chronische pijnklachten bepaalde bewegingen of situaties vermijden. Hierdoor raken zij steeds meer geïsoleerd van hun eigen omgeving.

MiCare Revalidatie is gespecialiseerd in de behandeling van chronische pijn. Hoewel chronische pijn in de meeste gevallen niet geneesbaar is, is er veel meer mogelijk dan mensen met chronische pijn denken. Omdat iedereen pijn anders ervaart, werkt MiCare met trajecten op maat. Elk traject is op de cliënt afgestemd. Zorgprofessionals kijken niet alleen naar de aandoening, maar vooral naar de klachten en de gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren. Elk traject heeft als doel de kwaliteit van leven en bewegen bij cliënten met chronische pijnklachten te verbeteren.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (Nieuw!)
Sindskort biedt MiCare ook geestelijke gezondheidszorg. MiCare biedt generalistische basis GGZ voor cliënten met lichte tot matige psychische klachten en gespecialiseerde GGZ voor cliënten met complexe en terugkerende klachten. MiCare behandelt psychische klachten, zoals depressies, angststoornissen alsmede somatisch (onverklaarde) lichamelijke klachten, ook wel SOLK genoemd.

Ook bij psychische klachten ontvangen cliënten maatwerk. Samen met de cliënt zorgen de behandelaren dat de behandeling zo goed mogelijk aansluit op de wensen en klachten van de cliënt. De behandelaren kijken naar de mens als geheel en leggen hierbij verbanden tussen verschillende symptomen. Zo gaat een depressie vaak gepaard met vermoeidheidsklachten of energiegebrek. Cliënten kunnen gebruik maken van het uitgebreid zorgaanbod van MiCare. Afhankelijk van hun klachten kunnen zij – indien geïndiceerd door een arts – aanvullend ergotherapie, fysiotherapie of diëtetiek ontvangen. Kortom, bij MiCare vinden ze alle zorg onder één dak.

Handtherapie
Handtherapie is een specialisatie binnen de ergo- en fysiotherapie. De handtherapeuten bij MiCare zijn erkende ergotherapeuten die speciaal zijn opgeleid voor de behandeling van blessures, klachten en/of beperkingen aan hand, pols of arm. Zij behandelen handklachten als gevolg van een trauma, na een operatie en bij handklachten waarvan de oorzaak vaak onbekend is, zoals chronische pijn. Het doel van handtherapie is ervoor te zorgen dat mensen met hand- of polsklachten hun hand of pols zo goed mogelijk kunnen gebruiken, zodat ze de handelingen waarin zij nu beperkt zijn, weer optimaal en zonder klachten kunnen uitvoeren.

Geen wachtlijsten
Cliënten met chronische pijn, psychische klachten of hand- of polsklachten worden bij MiCare direct geholpen om verdere toename aan klachten te voorkomen. Een van de voornaamste redenen dat cliënten bij MiCare direct terecht kunnen, is de nauwe samenwerking tussen de diverse disciplines. Het werk en de taken zijn zo op elkaar afgestemd dat zorgprofessionals zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde.

Parkstad Gezondheidsbeurs
Tijdens de beurs kunt u kennis maken met het enthousiaste MiCare-team. Naast informatie en uitleg zorgt het team ook dit jaar weer voor verrassingen. Bent u nieuwsgierig en kunt u niet langer wachten, houd dan de website van MiCare of hun social media kanalen in de gaten.

Tot ziens op de Parkstad Gezondheidsbeurs!

www.micare-health.nl

Partners

Hoofdpartner

Presenting partners

Partners

Service partners